Welkom bij Velectro

Het Elektrotechnisch Installatiebedrijf Velectro is uw specialist in de elektrotechniek. Bij ons zijn alle elektrotechnische werkzaamheden in vakbekwame en veilige handen. U kunt bij ons terecht voor aanleg en onderhoud van uw elektrotechnische installaties, domotica, intercominstallaties, data- en telecommunicatie, enz.

Op zoek naar een elektrotechnische installateur waar vakkennis, flexibiliteit en veiligheid voorop staan? Neem dan vandaag nog contact met ons op, voor een vrijblijvende offerte of kennismaking.

Nieuwe norm

Nieuwe norm voor meterkast vast gelegd in NEN2768

• De minimale breedte van de meterruimte is aangepast van 750 mm naar 770 mm, vanwege de toegenomen ruimtebehoefte van elektrische installaties
• De minimale diepte van de meterruimte is nu voor de laagbouw gelijk getrokken met die van hoogbouw, namelijk van 310 mm naar 350 mm
• De loopafstand van de meterkast tot de toegang van de woning is beperkt tot 3 meter
• De mantelbuizen voor invoer van de aansluitleidingen worden voortaan in kleur uitgevoerd; de situatie bij hoogbouw met een centrale stijgschacht is uitgewerkt
• Er is extra aandacht besteed aan de ventilatie in de meterruimte, om
ongewenste opwarming van drinkwater -en dus legionellagevaar- te voorkomen
• En er is extra aandacht besteed aan het vermijden van oneigenlijk gebruik
van de meterruimte, dit dus met het oog op ongewenste opwarming,
maar ook om brandgevaar te verminderen